2ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Οδ.& Απ.  Φωκά  17
566 26   ΣΥΚΙΕΣ

Τηλ.: 2310-218820 fax: 2310-968513
2
dimsyke@sch.gr